Archive for the ‘Съобщения’ Category

ДА НЕ РАЗДЕЛЯМЕ БЪЛГАРИТЕ – ТОВА Е ИСТИНСКОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

април 26 | Posted by admin | Съобщения

С огромна тревога чета „бойките“, ентусиазирани и „сиукски“ възгласи за разделянето на българите; за забраната на тези в чужбина да гласуват за бъдещето на своята родина.   В 21-я век, да разделяме българите на такива, живеещи на територията на България и такива извън нея, е не само глупава, това е крайно опасна политика, особено за една малка и слаба икономика, със срутена... Read more

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (Б.А.Н.И.)

април 18 | Posted by admin | Съобщения

На 12 април 2017г. в рамките на научен семинар, организиран от Българска академия на науките и изкуствата (Б.А.Н.И.), беше изнесена академична лекция на тема „Перспективи пред Американската държава” от професор Сам Джейкъбсън. Госпожа Джейкъбсън е академик на Б.А.Н.И. и професор по право от Университета Уиламет в щата Орегон, САЩ. Тя бе представена на аудиторията с кратки биографични данни от академик... Read more

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (Б.А.Н.И.)

април 18 | Posted by admin | Съобщения

Академичен цирк Балкански от 30 март 2017г. представя в град София, в началото на парк Възраждане, своя нов спектакъл с продуцент директора на цирка Александър Балкански – академик на Българска академия на науките и изкуствата (Б.А.Н.И.) и директор на творческия институт за цирково изкуство на Б.А.Н.И. Участват артисти от България, Италия, Русия, Франция, Португалия, Германия, Австрия и Колумбия. На почитателите... Read more

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (Б.А.Н.И.)

април 18 | Posted by admin | Съобщения

На 31.03.2017г. на семинар на Българска академия на науките и изкуствата (Б.А.Н.И.) бе представен двутомникът „Българската национална кауза“ на академик професор д-р Григор Велев, председател на Б.А.Н.И. В характерния за него обаятелен стил академик Велев запозна широката аудитория с разглежданата тема, правейки и необходимите исторически препратки. Обстойно бяха представени следните въпроси: Предпоставки за формулиране на Българската национална кауза; Българската национална доктрина през... Read more

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯНА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (БАНИ)

април 5 | Posted by admin | Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯНА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (БАНИ)   На 03.04.2017г. се състоя заседание на Академичния съвет (АС) на БАНИ, на което бяха обсъдени следните въпроси: 1.Главният секретар на БАНИ академик Каменова се обърна към всички директори на центрове да предложат съответно преструктуриране с оглед оптимизиране на тяхната дейност. 2.Обсъдени бяха промени в структурата на Научен център „Земеделие и биотехнологии” като се създадат два института. 3.Разгледани... Read more

ИНФОРМАЦИЯ

април 4 | Posted by admin | Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (БАНИ)   На 27 март 2017г. в Централния военен клуб – София бе представена книгата „Човешката несигурност“ на изтъкнатия социолог проф. Георги Фотев, академик в БАНИ. Академик Георги Фотев е международно известен автор на голям брой книги и научни публикации. В настоящата книга са разгледани аспекти на: социалната система и хаоса; катастрофичното съзнание; човешката несигурност;... Read more

Съобщение на БАНИ

март 20 | Posted by admin | Съобщения

Съобщение на БАНИ   На  8.ІІ.2017 г. от 16 ч. в Овалната зала на БЧК НАУЧЕН ИНСТИТУТ „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА” НА БАНИ проведе лекция на тема: „Прогнозиране на земетресенията и системи за ранно предупреждение – световен и български опит“ Лектор: проф. Бойко Рангелов, академик на БАНИ   В изпълнение на програмата на Научен институт “Науки за Земята” на БАНИ, на 8 февруари т. г. бе... Read more

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА

март 16 | Posted by admin | Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА   На 14 февруари 2017г. в град София се проведе Дискусионна кръгла маса на тема „Хибридни войни”. Организатор бе о.р. полковник Костадин Костадинов – дописен член на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Основен доклад на тема „Хибридните войни и ненасилствените революции изнесе преподавателят от Военна академия „Георги Стойков Раковски” полковник Никола Стоянов. В... Read more

ИНФОРМАЦИЯ НА БАНИ

март 6 | Posted by admin | Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ НА БАНИ   ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ   На 27.02.17г. се състоя заседание на Академичния съвет (АС) на БАНИ, на което бяха обсъдени следните въпроси:   1.По доклад на Главния секретар академик Каменова се установи, че по-голямата част от научните центрове на академията не са представили пълни планове за провеждането на научните форуми (конгреси, конференции, симпозиуми, кръгли маси) и творческите прояви, в резултат на... Read more

Съобщение

февруари 23 | Posted by admin | Съобщения

  Уважаеми членове на Академията, Академията издава два електронни вестника: „Целокупна България” (http://www.celokupnabulgaria.eu/) и „Глас на българите в Македония” (http://www.glasbgmk.eu/). В тях Вие ще намерите актуалната политическа, икономическа и културна информация за събитията у нас и в чужбина. Приканваме Ви да следите публикациите в тези вестници, където има и специална рубрика „Съобщения от БАНИ”. Георги Вълчев (секретар за връзки с обществеността на БАНИ)     ... Read more

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ

февруари 23 | Posted by admin | Съобщения

На 21 февруари 2017 г. се проведе Петнадесетият симпозиум посветен на дейността на Академик Ташо Ташев на тема: „Връзка между чревния микробиом и метаболитни заболявания”. Академик Ташо Ташев е български лекар и учен. Роден е през 1909 г. в село Дълбок извор, Първомайско. Завършва френската гимназия в Пловдив и Медицинския факултет в София и през 1946 г. е избран за доцент,... Read more

Съобщение

февруари 21 | Posted by admin | Съобщения

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Националният център по медицина при БАНИ. Българският Червен Кръст. Асоциацията на студентите медици в България организират 15-ти Национален симпозиум „Акад. Т. Ташев“ 21 февруари 2017 г. 15 ч. на тема Връзка между чревния микробиом и метаболитни заболявания Модератор: доц. Св. Ханджиев 15.00-15.05 Откриване 15.05-15.15 „Акад. Т. Ташев – лекарят, ученият, човекът – (108 години от рождението му)“, проф.... Read more