Archive for април 15th, 2017

Две причини италианците да се обръщат срещу еврото

април 15 | Posted by admin | Анализи

Джереми Гонт   Ройтерс Най-голямата екзистенциална заплаха в еврозоната може вече да не идва главно от малки периферни страни като Гърция и Португалия, които я дърпат надолу, а от перспективата, че третата по големина икономика, Италия, би могла да напусне кораба. Два икономически доклада, изготвени неотдавна, показват какво е означавало еврото за италианците и защо допитванията сочат, че те вече не са... Read more