Archive for септември 30th, 2017

ПОКАНА

септември 30 | Posted by admin | Новини

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията да присъстват на Общо събрание на БАНИ на 28 октомври 2017 г. /събота/ от 09:00 часа в зала „София” на „Българския червен кръст”, бул. „Джеймс Баучер“ 76 София. В случай, че няма кворум,... Read more