Archive for ноември 12th, 2017

Седем схеми, по които се ограбват активите на КТБ

ноември 12 | Posted by admin | Новини

Кой плюска активите на КТБ… Точните сметки сочат, че от март 2015 г., когато първите синдици встъпиха в длъжност, до септември 2016 г., когато финансовият министър Владислав Горанов представи обобщените данни за наличните пари в КТБ, събраните суми са 182 млн. лева. За същия период, обаче, нарастването на салдото по сметката на синдиците е само 60 млн. лева, т.е. изхарчените пари са... Read more