Archive for януари 2nd, 2018

Интелектуалецът-идиот е създание на модерността. Това е приближеният на властта полуерудиран, но високопоставено институционализиран за ерудиран. Това е слепецът, комуто е възложено да води еднооките и зрящите

януари 2 | Posted by admin | Анализи

Това, което виждаме по света, от Индия, през Великобритания, до САЩ, е въстание срещу кръгa приближени “чиновници”, които създават политики без skin-in-the-game(1) и приобщените към тях журналисти, класата от патерналистични полуинтелектуални експерти с бръшляново(2), Оксфорд-Кеймбридж-ово или подобно етикетно-ориентирано образование, които ни казват 1) какво да правим, 2) какво да ядем, 3) как да говорим, 4) как да мислим … и... Read more

Когато Бог стана човек. Историята на Рождество Христово е история на изпълненото от Твореца Обещание да бъде отново постижим Раят, от който беха прогонени Адам и Ева

януари 2 | Posted by admin | Анализи

„И рече Господ Бог на змията: загдето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си; и ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти... Read more

Войната срещу Доналд Тръмп. Такава координирана истерия скоро не е имало – той, разбира се, не е безгрешен, но има невероятна заслуга – извърши тектонични размествания на политическите пластове

януари 2 | Posted by admin | Интервю

Атаките срещу Доналд Тръмп далеч не се изчерпват с неговата персона, обхвата е много по-голям. Целта е да се удря ежедневно, по възможност ежечасно, по всеки човек или група от хора, дръзнали да се усъмнят в правотата на демократическия консенсус. Такава координирана истерия скоро не е имало. Доналд Тръмп е президент вече цяла година, о чудо! Доста пъти е бил и... Read more