Archive for ноември 17th, 2018

Пактът на ООН за миграцията цели да унищожи народите

ноември 17 | Posted by admin | Анализи, Геополитика, Интервю, Новини

  В родината си човек трябва да може да се чувства, както се казва, “у дома си”. И този израз се отнася именно до идеята за собственост: колективна собственост, която поражда материална, морална и “културна” сигурност, необходими за съвместния живот. Идеологията на свободната миграция обаче разрушава тази собственост, разрушава идеята за наследство на една човешка група, принуждава я да бъде отворена... Read more

Политическата коректност е по-злобната версия на марксизма

ноември 17 | Posted by admin | Анализи, Геополитика, Интервю, Новини

  „Имаше един философ – Херберт Маркузе от Франкфуртската школа. Неговите идеи сега се въплъщават в света. А те бяха много прости. Маркузе е ревизионист-марксист. Несъгласието му с Маркс е само в една точка – че Маркс смята за революционна класа пролетариата (това се видя, че не е вярно), а според Маркузе истинската революционна класа са различни малцинства. Изолираните случаи – това... Read more