Проф. Атанас Попов: Фалшификат като днешното ВМРО могат да създадат само проклети комунисти и агенти на ДС

март 12 | Posted by admin | Интервю

Проф. Атанас Попов: Фалшификат като днешното ВМРО могат да създадат само проклети комунисти и агенти на ДС

 
Мит е, че ВМРО е дясна организация – пълна е с левичари и бивши социалисти

Тъжно и срамно е, че онези, които са съвсем чужди на македонската идея, продължават да  развяват знамето, което е напоено с кръвта на  дедите и бащите ни, казва пред Faktor.bg внукът на войводата Атанас Попов

В продължение на 25 години Атанас Попов преподава в Югозападния университет „Неофит Рилски“, където е ръководител на катедра, заместник-декан, заместник-ректор. 15 години е гост-професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2008 г. е избран за академик в Българската академия на науките и изкуствата. Председател е на Научния съвет по педагогика и член на Комисията по обществени науки към ВАК в Министерски съвет. Автор е на изследването „Истината за фалшификатите на историческата ВМРО”. Интервю на Даниел Стоянов

Проф. Попов, вие сте сте потомък на войвода от историческото ВМРО, разкажете за родовата памет?

Потомък съм на един от най-известните възрожденски родове от Източна Македония , в който просветните и революционните традиции се предават от поколение на поколение.

Прадядо ми Георги Иванов Зимбилев е изтъкнат просветен деец и участник в църковно-националните борби. Израства като един от най-известните  възрожденски учители и революционери в Неврокопско, Драмско, Мелнишко и Зъхненско. Тук той поставя началото на новобългарското образование .Започва открита национална духовна борба  за подмяна на гръцкия с родния български език, както в училищата , така също и в църквите от  този край на България. Признат е за „просветен деец от първа величина“. Създава школа със  своите ученици  – Петър Сарафов, Спас Прокопов, Атанас Поппетров, Никола Падарев и други, които след това израстват като негови последователи в просветното и революционно дело в Източна Македония. Известни са неговите близки, приятелски връзки със Сава Филаретов, Стефан Веркович и П.Р. Славейков . След дългогодишината му будителска учителска дейност се отдава на научни изследвания, в които продължава да разкрива дълбоките български корени в душевността на населението от Източна Македония. Съвсем основателно неговите изследователи го определят като първият просветител, а заедно с това и народен будител в  Източна Македония.

Братът на Георги Иванов Зимбилев, прадядо ми Атанас Зимбилев е   един от  първите създатели на ВМОРО в Неврокопския край. Неговата революционна дейност се откроява като особено активна  в подготовката и навечерието на Илинденското въстание. Залавян е от турските власти и подлаган на нечовешки мъчения, които обаче не сломяват, а каляват революционния му дух, който след това предава на неговия син свещ.  Стоян Атанасов Зимбилев.

И така, от брат на брат и от баща на син се предават революционните и просветни традиции в моя род. Прадядо ми свещ. Стоян Атанасов Зимбилев, бащата на дядо ми Атанас Попов,  е не само известен църковен деец, но и революционер , ръководител на дясното крило на ВМОРО в родното ми село Либяхово.

Изпращан е на десетгодишно заточение в Диарбекир, но след една година е амнистиран. Отдава се  изцяло , съвсем открито в революционната дейност на ВМОРО.

В навечерието на Илинденското въстание  е един от най-активните участници при неговата подготовка  в родното ни  село. След потушаването му свещ. Стоян Зимбилев е пребит и оставен полумъртъв .За тази жестокост към него се поменава в Мемоара на българското правителство до представителите на Великите сили и на балканските държави в София.

Свещ. Стоян Зимбилев е един от най-близките съратници на Борис Сарафов, личен приятел и на Драмския войвода Михаил Даев. Най-близък помощник в революционната му дейност е  синът му Атанас Попов , който след жестокото  убийство на баща му  по време на молитва от комуниста Иван Коемджиев става Неврокопски пунктов войвода, който е известен със своята всеотдайна родолюбива дейност.

Но 45 години ни караха да забравим това минало, а хората насилваха да се пишат македонци?

Не никога ! Не мога и не искам да забравя миналото, защото то още кърви.

Вие сте един от първите, които настръхнаха срещу  Красимир Каракачанов и го нарекохте фалшификатор на историческата ВМРО. Къде се разминава новият войвода с историческата истина?

Каракачанов е един от агентите на Държавна сигурност, заедно с Димитър Гоцев и Евгени Еков, син на партийния функционер от Плевен Пенко Еков,  на които е поставена  „специалната “ задача да з а б л у д я т  българския народ , и най-вече оцелелите дейци и потомците на ВМРО, че са пресъздали историческата ВМРО. Те се страхуваха от възмездие, което очакваха за стотиците разстреляни дейци на ВМРО и някои  от техните потомци. Тяхната дейност в това отношение се ръководеше от члена на Политбюро Пенчо Кубадински, зам.- завеждащият отдел “ Деловодство“ на ЦК на БКП Иван Александров, полковник Иван Караиванов и майор Христо Тенев от Държавна сигурност. Тук често  извършваше  своята „контролна “ дейност и един от участниците в убийствата на дейци на историческата ВМРО полк. Костадин Кюлюмов,  първи зам. началник управление на шести отдел на Държавна сигурност.

Но как в годините на демокрация фалшификатът, както вие го наричате, се прероди в славната историческа организация  ВМРО?

През 1990 г. тази свита от служители и агенти на Държавна сигурност възстановяват антибългарската  к а з и о н н а  организация Съюз на македонските културно-просветни дружества в България, създадена от активни борци през 1950. С този коварен ход се целеше  обсебване на имотите на  историческата ВМРО и бежанците от Вардарска и Егейска Македония, които се водеха към този съюз.

След това се извършва следващата метаморфоза  – свързването на казионната организация с името на историческата ВМРО.

Какво коварство и безумие, което може да се извърши само от български комунисти… По този начин се замисля да се избегне възмездието, което очакваха те, заради жестокото преследване, убийствата без съд и присъда, масовите изселвания и изпращането в затвори, лагери и черни роти на известни дейци на македонското революционно движение, на техните потомци най-вече от Пиринския край през годините на комунизма.

Колко са превъплъщенията, създадени върху скелета на тази казионна организация, които се контролират от Красимир Каракачанов ?

Първата нова рожба, която създаде Държавна сигурност от казионния Съюз на македонските културно-просветни дружества през 1990 г. беше ВМРО – Съюз на македонските дружества. Основно с нея се целеше да се дезинформира и заблуждава българската общественост, че е пресъздадена историческата ВМРО.

Следващото превъплъщение на  комунистическия Съюз на културно-просветните дружества  е Сдружение ВМРО, което след това е пререгистрирано в „частна полза“.

Кога Каракачанов създава партия ВМРО – Българско национално движение?

Първият опит за регистрация на най-опасното превъплъщение на комунистическия Съюз на културно-просветните дружества като политическа партия е на 16 март 1999 г. Тогава с 15 фалшифицирани подписа Каракачанов бърза да създаде фалшификата на историческата  ВМРО, за да участва активно вече в политическия живот на страната. През май 2000 г., без да е приключило следствието за фалшифицирането на подписите и изпуснатия срок  за запазване име на партията, Софийския  градски съд  регистрира прибързано партията с фалшивото четирибуквие ВМРО, което не е абревиатура, защото няма наименование.

Каракачанов ли е председател на всички от изредените превъплъщения на казионния Съюз на македонските културно-просветни дружества ?

Да, той агент Иван, оглавява освен тези фалшификати на историческата ВМРО и създадената през 2003 г. Фондация  ВМРО, регистрирана в частна полза, към която се прехвърлят недвижимите имоти  на македонските братства  и на историческата ВМРО  като собственост на фондацията.

Има ли в България друг политически лидер , който да оглавява толкова много структури, по които протичат много интереси?

Не, няма. Агент Иван е единствен, защото той е обгрижван специално от Държавна сигурност. Някои казват, че Красимир Каракачанов е внедрен като „агент-провокатор”. Този вид сътрудничество с Държавна сигурност се определя като най-висша степен на привързаност към нея. Такива агенти цъфнаха много през първите години на прехода, които по митингите крещяха : „Смърт на БКП” или „ Комунистите в Сибир”, а в същото време стояха неотлъчно до Държавна сигурност.

Но Каракачанов казва, че не е бил доносник, а е давал експертни оценки по македонския въпрос?

Отговор на този въпрос дава Петър Христозов, професионален разузнавач под прикритие. „Пълни глупости- казва Христозов. – Знаете ли колко силно бе руското и българското контраразузнаване  по отношение на Македония? Този процес се управляваше от генерали, та те ще опрат до услугите на 20- годишния Каракачанов“.

Това означава ли, че все още не знаем всичко за агент Иван, както е обявен от Комисията по досиетата?

Да. Има обаче и нещо друго, което засега остава неизяснено по отношение агентурната дейност на агент Иван. Зам.- председателят на комисията „Андреев” Eвгений Димитров по телевизия ВВТ каза преди години: „ Само обявиха Каракачанов, но за него има още”.

Какво ли още има за агент Иван?

Ще разберем ли и ние?

Всичко е толкова ясно, че не е необходимо да се иска пълно разсекретяване на досието на Красимир Каракачанов. Най-сигурно е, че неговото внедряване от Държавна сигурност на „Пиротска“ 5 е със специално поръчение да се заблуди българската общественост, че се пресъздава историческата ВМРО . Това е много отговорна задача, която не може да се повери на всеки, дори и той да е агент от Шесто управление. Неслучайно тя е била поставена на Каракачанов.

Защо все още мълчат онези служители от Държавна сигурност, които са били  посветени в задачите, поставени на агент Иван? Възможно ли е офицерите му да се страхуват от него, защото ги надрасна?

Някои от тях проговориха. Бившият разузнавач от Държавна сигурност Цвятко Цветков  признава: ”Аз се познавах с Красимир Каракачанов, с когото  не съм работил, но сме били заедно на събранията на ВМРО, когато организацията все още се изграждаше”. Ето с кои се е срещал „случайно” агент Иван.

Интересно обаче, защо мълчи Новак Георгиев Новев, който вербува и ръководи Красимир Каракачанов като агент?

Защо Новака не ни разкаже за някои от  „заслугите“ на агент Иван.  Нека каже! Нали „експерт” Иван не е доносничил за никого, а му е поднасял само кафе.

Откровено е признанието на офицера от Държавна сигурност Цвятко Цветков, който казва, че паралелно със създаването на фалшификата на ВМРО у нас се създава и другият фалшификат, но в Македония.

Разбира се, както стана ясно, Цвятко Цветков не е бил водещ офицер  на агент Иван, защото неговото „уше”са били други. Но какво са търсили и двамата с Каракачанов на „събиранията на ВМРО”. Какво ги е сближавало ?

Отговор на този въпрос дава самият разузнавач от Държавна сигурност, който разкрива за някои неизвестната истина, че

паралелно със създаването на фалшификата на ВМРО у нас,

се създава и ВМРО-ДПНЕ в Македония от зловещата тайна полиция УДБ.

”Защитавах тезата, че ние трябва да оглавим организацията там, Ванче Михайлов беше още жив, всъщност аз водех преписката на Ванче Михайлов, занимавах се с проблемите на македонската емиграция в чужбина” – разказва тогава убедително офицерът от Държавна сигурност”.

Възможно ли е Каракачанов да е използван и за някои по-специални задачи, с политическа насоченост?

Все още агент Иван не дава отговор на въпросите, които са свързани с неговите пътувания до Белгия и разговорите с ултранационалисти от партията на Блаамс блок. Някога Едвин Сугарев загатна, но сега още се припомнят връзките на някои „войводи” със структурите на ВИС, СИК и АРДИР.

През 1993 година Каракачанов, може би с правомощията му като агент Иван, се среща в Белград с Воислав Шешел. През зимата на 1999 година , заедно с дясната му ръка Николай Кънчев, са на богата трапеза в ресторант „Крим” с Арбен Джафери, който за първи път взривява Балканите с претенциите, които има за подялба и обединение на територии. Именно той поиска присъединяването към Албания на населените с албанци западни покрайнини на Македония и Косово.

Тепърва ще трябва да се изясняват „патриотичните” прояви на „експерта”от Държавна сигурност Красимир Каракачанов, който заедно с професор Захари Захариев от БСП посещава и Ирак, за да подкрепи преизбирането на Саадам Хюсеин за президентския му мандат през 2004 година. Все още Каракачанов не е опровергал това твърдение. Сигурно като „експерт” е бил включен и в Обществения съвет на Федерацията за приятелство с народите на ОНД в Русия.

Е, може би наистина агент Иван  не е правел доноси за някои от потомците на македонските войводи, както ни уверява, защото е имал много по-важни задачи за решаване. Някои твърдят, че е имал поръчение от Държавна сигурност да представя ВМРО за дясна организацията, но да прокужда „десните”и настанява „левите” в нея. Сигурно затова Луко Захариев, бивш главен редактор на в.”Македония” казва: ”Желая да разсея едно заблуждение, което битува отдавна в политическите и журналистическите среди. А то е, че ВМРО е дясна организация. Нищо подобно. Много от структурите на формацията са левичарски, състоящи се от бивши комунисти. Има дружества, които преди това са били изцяло поделения на българската комунистическа партия”.

Как си обяснявате многото политически премятания, които Красимир Каракачанов направи в годините на прехода, а сега отново се бори за власт и доверие на хората?

Известно е, че ортаклъкът започна  със  СДС, след това тръгна с Георгьовден. Направи  опит да се прегърне  с Бонев и Бакърджиев, но не му провървя. Целуна се с Ковачки и тръгнаха за малко заедно с него.  Сгащи  се със Софиянски и Мозер, които го спасиха и нахълта заедно с тях  в Народното събрание. Последните години направи политически брак с Бареков, но бързо се разведоха. Сега се събра със Сидеров и Симеонов и за срам пред очите на цял един народ се нарекоха „Обединени патриоти“.

Каква гавра с името и славата на историческата ВМРО, с нейната идеология, която могат да извършат само  проклети  комунисти, служители и агенти на Държавна сигурност!

И тъжно, и срамно е, че онези, които са съвсем чужди на македонската идея, продължават да  развяват знамето, което е напоено с кръвта на  дедите и бащите  на сегашните потомци на македонските войводи. Един от  поруганите потомци на македонски войвода съм и аз, но не мога да се примиря с този фалшификат.

 

faktor.bg/bg/

 

 

***

465

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.