Съобщение на БАНИ

март 20 | Posted by admin | Съобщения

Съобщение на БАНИ

 

На  8.ІІ.2017 г. от 16 ч. в Овалната зала на БЧК

НАУЧЕН ИНСТИТУТ „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА НА БАНИ

проведе лекция на тема:

Прогнозиране на земетресенията и системи за ранно предупреждение – световен и български опит

Лектор: проф. Бойко Рангелов, академик на БАНИ

 

В изпълнение на програмата на Научен институт “Науки за Земята на БАНИ, на 8 февруари т. г. бе направена презентация от лектория „Геофизика, с акцент върху земетресенията.

Акад. проф. Бойко Рангелов заинтересува присъстващите с тема Прогнозиране на земетресенията и системи за ранно предупреждение – световен и български опит”.

Множество примери на пагубни земетресения по нашата планета и специалният поглед върху сеизмичността на Балканите, разбира се подходящо илюстрирани, бяха следени при пълна тишина. Денят съвпадна със сеизмична активизация във вилаета Чанаккале, Северозападна Турция, където за една седмица бяха регистрирани над 800 вторични труса. Три земетресения с магнитуд над 5, станали там, бяха слабо усетени и в България – във високи сгради на Кърджали и Хасково. По повод на тези земетресения лекторът сподели нелепо изказване на кмета на Анкара Мели Гьокчек: “Тъмни чуждестранни сили организират земетресения, които да разрушат Турция”. Ето до какво може да се стигне, поради липса на познания.

Наистина, признаците, смятани в земните науки за прогностични, са повече от сто. А комбинациите от тях – неимоверно много. По-нататък лекторът сподели, че въпреки сложността на проблема съществува систематика на прогностичните признаци според същината им – геодезични (деформации), геоложки (руптури на земната повърхност, картиране в траншеи), сеизмични (промени в сеизмичния режим, във вълновата картина и др.), хидроложки (ниво и дебит на подземни води), хидрогеохимични (състав и температура на подпочвени води), вътреземни газове (напр. радон), биологични (поведение на животни, много рядко на хора) и др.

Тук той приведе пример с масовостта на доброволното сътрудничество в Китай. Примерът беше подкрепен с добре известния случай на успешна прогноза. Едномилионното население на град Хайченг в източен Китай (недалеч от територията на Корея) беше евакуирано въз основа на доклади от доброволни наблюдатели за резки промени в подземни води (570 доклада три дни предварително) и издигания на почвата през последните месеци, както и за необичайно поведение на животни (670 доклада от деня преди последвалия трус).

Всичко това било съпроводено с повишаване на сеизмичната активност. Внезапното учестяване на регистрираните трусове, счетени за форшокове, накарало управленците под влияние на учените да организират евакуация. Вечерта в деня на евакуация – 4 февруари 1975 година, земетресение с магнитуд 7.3 отнело живота на 2041 души и причинило наранявания на други над 27 хиляди; хиляди сгради били срутени – малка част от повредите засегнали и Южна Корея.

По-късно беше оценено, че без предприетите евакуационни мерки броят на загиналите би надвишил 150 хиляди. Сеизмолозите, обаче, не считат, че промени в характера на сеизмичния режим – нарастване повторяемостта на форшоковете – имат универсално приложение за предсказване на катастрофални земетресения. Година и половина по-късно е отбелязано Великото китайско Тангшан земетресение с магнитуд 7.8. Жертвите от него са 250 хиляди или около 655 хиляди според различни източници.

 

И, отговаряйки на въпроса възможно ли е днес времето, мястото и силата (магнитуда) на земетресенията да се посочат надеждно и точно, проф. Рангелов съобщи „Засега по света отговорът е НЕ – земетресенията по своята същност са непредсказуеми, тъй като появата им зависи от неизброимо число детайли във вътрешността на Земята.”

Но човекът не е безсилен. Напредък има по пътя за намаляване на последствията от земетресения сред хората и частично ефектите върху производствата.

Проф. Рангелов съобщи, че използвайки предимствата от съществуване на разлики между скоростите на разпространение на различни видове вълни – радио и сеизмични, учените са създали т. нар. системи за предупреждение. В тези системи се разчита на радиосигнал, оповестяващ началото на труса в епицентъра, и пристигането на сеизмичната вълна с гибелна енергия до атакуваната територия. Лекторът акцентира на факта, че Япония е единствената държава в света с оперативно действащи системи за ранно предупреждение от земетръс и цунами.

В САЩ (Калифорния) се провеждат експерименти с широката публика за предупреждаване, като се използва идеята, всеки американец със сеизмограф в къщата си (цената му е достъпна), да подава сигнал, като в отговор, има достъп до цялата мрежа. Целта е да се определи максимално бързо епицентърът на труса, а с помощта на свръхбързи компютри да се изчисли времето за пристигане на разрушителните сеизмични вълни до всяка точка на Калифорния. Това дава възможност, във всяка точка да прозвучи синтезиран глас, който оповестява – „очаквайте разтърсване след…10,..9,..8……2,… 1 секунди – „сега”.

Системи, действащи на подобен принцип и имащи за цел да изключват АЕЦ, опасни производства, влакове и т.н. вече има в Истанбул, Букурещ, Мексико-сити, Сантяго и др. Модели на системи за ранно предупреждение от земетресения са проиграни за Италия, Азербайджан, Непал и др.

Приключвайки, проф. Рангелов, спомена за българските успехи в моделирането на системи за ранно предупреждение от земетресения и цунами. Добре е да се знае, че в трансграничния район между Румъния и България в периода 2010-2013 г.г. е изградена съвместна мрежа от еднотипни станции с моментална връзка с центровете на двете страни за обработка на сеизмологична информация и комплексни данни от други геодинамични датчици.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.