ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (Б.А.Н.И.)

април 18 | Posted by admin | Съобщения

На 31.03.2017г. на семинар на Българска академия на науките и изкуствата (Б.А.Н.И.) бе представен двутомникът „Българската национална кауза“ на академик професор д-р Григор Велев, председател на Б.А.Н.И. В характерния за него обаятелен стил академик Велев запозна широката аудитория с разглежданата тема, правейки и необходимите исторически препратки. Обстойно бяха представени следните въпроси:

Предпоставки за формулиране на Българската национална кауза;

Българската национална доктрина през 21 век и свързаните с нея национални идея, идеал, кауза и интерес;

Българската национална идея, нейното зараждане и развитие и функциите, които тя изпълнява за съхраняване, развитие и разцвет на Българската държава и нейното утвърждаване като трети цивилизационен център в Европа;

Българският национален идеал като дългосрочна стратегическа цел за устойчиво развитие на Българската нация и държава, за утвърждаване на България като свободна, независима, демократична, силна и благоденстваща държава през 21 век – духовна обединителка на българската нация и опора на българите по света;

Националната кауза – като осъзнат и неотменим стремеж за реализиране на националния ни идеал и осъществените осем национални каузи в отделните исторически периоди от нашето развитие;

Първа Българска национална кауза (1762 – 1878) – защита на Българската национална идентичност;

Втора Българска национална кауза (1870) – борба за независима Българска църква и легитимация на Българската нация;

Трета Българска национална кауза (1870 – 1878) – свобода и национална независимост;

Четвърта Българска национална кауза – обединена или велика България;

Пета Българска национална кауза – страната ни след ньойския мирен договор и след втората световна война;

Шеста Българска национална кауза – възстановяване на демокрацията и пазарното стопанство;

Седма Българска национална кауза – участието ни в НАТО като гаранция за сигурност на демократична България;

Осма Българска национална кауза – България член на Европейския съюз (01.01.2007г.).

В проведената дискусия участваха множество членове на Б.А.Н.И., учени и специалисти.

 

ПРЕССЛУЖБА НА Б.А.Н.И.

 

0- logo bani0001

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.