ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (БАНИ)

юни 19 | Posted by admin | За БАНИ

На 8 юни 2017 г. председателят на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) академик проф. д-р Григор Велев представи четири от своите книги за „История на българите от Македония“:

 • Първи том, 1-ва книга. Древност и Средновековие;

 

 • Първи том, 2-ра книга. Национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия: Признаване на независимата Българска църква, легитимиране на българската нация в Македония, Мизия и Тракия. Просветното дело на българската екзархия в Македония;

 

 • Първи том, 3-та книга. Българското национална възраждане в Македония, Мизия и Тракия: Създаване на съвеременен български книжовен език и книжнина; центрове на българската култура в Македония;

 

 • Втори том. Българското национално революционно движение в Македония.

При представянето на книгите участваха академик Румен Леонидов и техният издател – г-н Любен Козарев от издателство „Изток – Запад“.

 

Академик Велев посочи обстоятелствата, които са го мотивирали да проведе обемното изследване посветено на историята на българите от Македония:

 • Македония е била и е неразделна част от българското историческо териториално пространство и българската историческа съдба;
 • Почти 2 500 000 българи от днешна България носят живеца и кръвната връзка с гражданите на днешна Вардарска и Егейска Македония;
 • 7 500 000 българи, 1 100 000 вардарски българи и 250 000 егейски българи имат общ генетичен код;
 • Снагата и духът на нацията ни са разкъсани, а досегашният ни политически елит е безроден и чужд на националните ни идеали и на националната ни кауза за обединение на българския народ.

 

Председателят на БАНИ обяви, че Историята на българите от Македония ще излезе в общо 10 тома, а именно:

 1. Том I. Древност и Средновековие
 2. Том II. История на национално-революционното движение в Македония
 3. Том III. Националните доктрини на Сърбия и Гърция – програми за завладяване на Македония и денационализация на българското население
 4. Том IV. Войните за национално обединение и участие на българите от Македония в тях
 5. Том V. История на Вътрешната Македоно-Одринска организация. История на Върховния македоно-одрински комитет. История на Вътрешната македоно-одринска организация(обединена)
 6. Том VI. Коминтернът и неговите опити за проникване във ВМРО и превръщането му от национална в интернационална революционна организация. Решение на Коминтерна от 1934 г за създаване на „Македонска нация“. БРП(к) безусловно изпълнява решенията на Коминтерна в разрез с Българските национални интереси
 7. Том VII. Втората световна война. Българо-Германско споразумение за Македония и Беломорска Тракия. Триумфално посрещане на българските войски в Македония и Тракия. Организиране на българска администрация във Вардарска Македония. Позицията на МКП – „Един народ една партия“
 8. Том VIII. Македония в края на Втората световна война. Свикване на АСНОМ. Решение за създаване на „Македонска нация“ и „Македонски език“. Опити за създава на партизанско движение в Македония
 9. Том IХ. СССР обявява война и окупира България. Военния преврат на 9.9.1944г. Кървавата неделя в Македония. Сталин дирижира отношенията между ЮКП и БРП(к). Преговорите за присъединяване на Пиринския край към Югославия и подготовка на Федерация с Югославия. Изключване на Югославия от Коминформбюро през 1948 г. БКП през 1963 г. ревизира позицията си по Македонския въпрос
 10. Том Х. Българо-македонските отношения след 1991 г. Защо България няма от 72 г национално отговорна позиция по „Македонския въпрос“. Българите от Македония участващи в строителството на Българската държава.

 

Академик Велев запозна присъстващите с основните моменти от съдържанието на всяка от първите четири книги.

Многобройната аудитория сърдечно приветства автора и отчете неговия пореден значим и достоен принос в полза на българския род.

Състоя се свободна и непринудена дискусия.

 

 

 

 

 

***

istoriya_bg_mk_knigi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.