ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗУЧАВА В УЧИЛИЩАТА

май 11 | Posted by admin | Новини

По време на про съветския тоталитарен режим у нас не се допускаше да се изучава в училищата, нито дори да се пишат научни изследвания, за историята на Волжка България, съществувала като държава след разпадането на Кубратова България до 1584 г. В СССР сочеха, че Волжка България е една от държавите, създадени на територията на Русия и научното й изследване се осъществява от съветски учени.

Напразни бяха и по-ранните опити на проф. Иван Шишманов и проф. Васил Златарски да напишат трудове за тази българска държава, тъй като не им бе възможно да работят на територията на СССР. С дълбоко съжаление проф. Кръстю Миятев написа през 1938 г., че за “историята на ония наши кръвни братя на дунавските българи… у нас до днес нищо по-специално, по-обширно не е писано.”

След 10 ноември 1989 г. в България бяха издадени научни трудове за Волжка България. Сред тях първите обстойни изследвания са написаните от учени от Българска академията на науките и изкуствата съответни раздели за тази държава в томове ІV и V на История на българите, издадени съответно в 2003 и 2007 г. За историята на Волжка България писаха и издадоха монографични трудове също Петър Добрев, Георги Владимиров, Петър Чолов и Татяна Ярулина.

В тези български работи се разкрива до голяма степен истинската история на тази българска държава като се дава отпор на някои твърдения на руски учени, които подценяват историята на Волжка България и създадената от нея култура, цивилизация, стопанство и много градове. Освен това в доста съветски трудове, а под тяхно влияние дори в български изследвания се приема неоснователно, че Волжка България съществува само до ХІV в. без да се счита, че част от нея е и Казанското канство, съществувало до 1584 г.

Волжка България е известна също и като Велика Волжка България, владееща огромни територии на Източна Европа и Западен Сибир.

Вече е време да се постави въпросът историята на Волжка България да се изучава в българските средни и висши училища. Това ще даде възможност да се разкрие голямата роля на българите в средновековието както и връзките между Волжка и Дунавска България. В историческите изворите има определени данни за връзки между Дунавска и Волжка България. По тези въпроси особено ценни са трудовете на казанския учен от втората половина на ХХ в. Алфред Халиков, който сам заявява българския си произход и участва през 1981 г. в научна конференция в София, посветена на 1300 годишнината на България.

Необходимо е Българската академия на науките и изкуствата да постави въпроса пред Министерство на образованието, младежта и науката и пред други български институции за изучаване историята на Волжка България в българските средни и висши училища и се насърчи изследването на тази държава и се поддържат връзки със сегашните български волжки общности.

Акад. д-р Емил Александров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.